De missie van het NSF is de vooruitgang van de wetenschap te bevorderen, de nationale gezondheid te bevorderen, de economie te versterken en de defensie van onze natie veilig te stellen.
NSF is een op verdiensten gebaseerd agentschap dat voorstellen financiert op basis van hun wetenschappelijke verdienste en potentiële impact.NSF is een onafhankelijk federaal agentschap dat de vooruitgang van wetenschap en techniek bevordert door middel van programma’s en beleid ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs. NSF financiert jaarlijks meer dan 24.000 onderzoeks- en onderwijsprojecten in alle staten en gebieden. NSF ondersteunt ook internationale onderzoekssamenwerkingen en biedt medefinanciering voor grote onderzoeksfaciliteiten. De missie van het NSF is de vooruitgang van de wetenschap te bevorderen, de nationale gezondheid te bevorderen, de economie te versterken en de defensie van onze natie veilig te stellen. Het NSF is een op verdiensten gebaseerd agentschap dat voorstellen financiert op basis van hun wetenschappelijke verdienste en potentiële impact. NSF heeft ook programma’s ter ondersteuning van kleine bedrijven, instellingen voor minderheden en Historically Black Colleges and Universities. Bovendien biedt het NSF medefinanciering voor grote onderzoeksfaciliteiten.

NSF heeft een rigoureus peer-review proces waarbij voorstellen van onderzoekers uit de hele wereld worden geëvalueerd.
NSF streeft naar transparantie en verantwoording en publiceert regelmatig gegevens over haar financieringsactiviteiten.De National Science Foundation (NSF) is een Amerikaanse overheidsinstelling die fundamenteel onderzoek en onderwijs op alle gebieden van wetenschap en techniek ondersteunt. NSF financiert onderzoek en onderwijs op de meeste gebieden van wetenschap en techniek, via concurrerende, op verdiensten gebaseerde subsidies en samenwerkingsovereenkomsten. NSF biedt ook steun voor nationale faciliteiten en infrastructuur, waaronder belangrijke onderzoeksapparatuur en wetenschappelijke gebruikersfaciliteiten. Het proces van collegiale toetsing van het NSF is bedoeld om ervoor te zorgen dat de subsidies die de stichting op basis van concurrentie toekent van de hoogst mogelijke kwaliteit en impact zijn, wat zowel de ontvangers als de vooruitgang van wetenschap en techniek ten goede komt. De Stichting streeft naar transparantie en verantwoording in haar activiteiten en publiceert regelmatig gegevens over haar financieringsactiviteiten. NSF ondersteunt ook internationale samenwerking via haar deelname aan diverse partnerprogramma’s. Deze programma’s bieden wetenschappers en ingenieurs uit andere landen de gelegenheid naar de Verenigde Staten te komen om samen te werken met onderzoekers uit de VS. Door fundamenteel onderzoek en onderwijs op alle gebieden van wetenschap en techniek te ondersteunen, bevordert NSF de vooruitgang van de kennis in de hele wereld.

NSF wordt bestuurd door een 12 leden tellende National Science Board, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid zitting hebben.
De NSB bepaalt het beleid voor de NSF en houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de NSF haar missie vervult.
Ga voor meer informatie over de National Science Foundation naar https://www.nsf.gov/.De National Science Foundation (NSF) is een onafhankelijk federaal agentschap dat fundamenteel onderzoek en onderwijs op alle gebieden van wetenschap en techniek ondersteunt. De NSF wordt bestuurd door een 12 leden tellende National Science Board (NSB), waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid zitting hebben. De NSB bepaalt het beleid voor de NSF en houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de NSF haar missie vervult. De NSB benoemt ook de directeur van de NSF, die het agentschap leidt en verantwoordelijk is voor het algemene beheer. Ga voor meer informatie over de National Science Foundation naar https://www.nsf.gov/.ns affiliate 2022-09-15-05-26-46-1De NSF wordt bestuurd door een 12 leden tellende National Science Board, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid zitting hebben. De NSB bepaalt het beleid voor de NSF en houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de NSF haar missie vervult. De NSF heeft ook een aantal gelieerde organisaties, waaronder de National Science Teachers Association en de National Academy of Sciences. Kijk voor meer informatie over de National Science Foundation op https://www.nsf.gov/.De National Science Foundation (NSF) is een Amerikaanse overheidsinstelling die wetenschappelijk onderzoek en onderwijs financiert. Zij wordt bestuurd door een 12 leden tellende National Science Board (NSB), waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid zitting hebben. De NSB bepaalt het beleid voor de NSF en houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de NSF haar missie vervult. De NSF heeft ook een netwerk van meer dan 2.000 instellingen en organisaties, die helpen haar initiatieven te promoten en haar werk onder de aandacht te brengen. Ga voor meer informatie over de National Science Foundation naar https://www.nsf.gov/.

Het NSF wordt bestuurd door een 12 leden tellende National Science Board, waarin vertegenwoordigers ns affiliates ns uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid zitting hebben. De NSB ns affiliate ns bepaalt het beleid voor de NSF en ns affiliate ns houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de NSF ns affiliate ns haar missie vervult. Ga voor meer informatie over de National Science Foundation naar https://www.nsf.gov/.De National Science Foundation (NSF) is een federaal agentschap dat fundamenteel onderzoek en onderwijs ondersteunt op alle niet-medische gebieden van wetenschap en techniek. De NSF wordt bestuurd door een 24 leden tellende National Science Board, die dient als beleidsvormend orgaan van de stichting en advies geeft aan de president en het Congres. De raad houdt ook toezicht op de activiteiten van de elf directoraten van de NSF, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de missie van de stichting. De begroting van de NSF bedraagt ongeveer 7,5 miljard dollar per jaar, waarmee onderzoeks- en onderwijsprogramma’s in meer dan 2000 hogescholen, universiteiten en andere instellingen in het hele land worden gefinancierd. NSF ondersteunt ook internationale wetenschappelijke samenwerking door middel van samenwerkingsovereenkomsten en uitwisselingen met buitenlandse collega’s. Ga voor meer informatie over de National Science Foundation naar https://www.nsf.gov/.

De National Science Foundation (NSF) is een Amerikaanse overheidsinstelling die onderzoek op alle gebieden van wetenschap en techniek financiert en ondersteunt. De NSF wordt bestuurd door een 12 leden tellende National Science Board (NSB), waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid zitting hebben. De NSB bepaalt het beleid voor de NSF en houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de NSF haar missie vervult. De NSF heeft ook een aantal gelieerde programma’s, waaronder de National Institutes of Health en het Department of Energy. Kijk voor meer informatie over de National Science Foundation op https://www.nsf.gov/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *