Met beleggen wordt vaak gesproken over call- en put opties. Voornamelijk beginnende beleggers weten niet goed wat het verschil is tussen beide beleggingsinstrumenten. Voordat je met opties begint, is het verstandig om de verschillende definities goed te begrijpen. In dit artikel lees je wat call- en put opties zijn en waarom je er in zou kunnen gaan handelen.

Wat zijn opties?

Opties zijn afgeleide producten (derivaat). Een belegger koopt of verkoopt de effecten niet zelf, maar het recht (niet de plicht) om een hoeveelheid effecten binnen een bepaalde periode te kopen of te verkopen.

De prijs van de optie wordt voor een groot deel bepaald door de koers en de mate van beweeglijkheid van de onderliggende waarde. De beweeglijkheid van de markt noemen we ook wel ‘volatiliteit‘.

Deze onderliggende waarde is het effect waar de optie van is afgeleid. Dit kunnen aandelen zijn, maar bijvoorbeeld ook een index. Bij een aandelenoptie bestaat de onderliggende waarde normaal uit 100 aandelen. De waarde van een optie is gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde, de looptijd van het optiecontract en zoals gezegd de volatiliteit.

Opties worden op de beurs verhandeld. Een optie biedt het recht om effecten, zoals aandelen, binnen een periode tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen of te verkopen.

Call opties

Een call optie biedt de koper het recht om aandelen tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen. Beleggers van call-opties hopen dat de onderliggende waarde flink zal toenemen voordat de optie afloopt.

Met een call-optie heb je de mogelijkheid om de onderliggende waarde tegen de afgesproken (lagere) prijs te kopen om deze vervolgens te verkopen tegen de actuele (hogere) prijs.

Daarnaast heb je te maken met de zogeheten expiratiedatum: de datum waarop het recht kan worden uitgeoefend. De optiepremie is het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld.

Put opties

Een put optie biedt de koper het recht om aandelen tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen. Kopers van put-opties verwachten dat de prijs van het aandeel zal dalen voordat de optie afloopt.

Met een put-optie heb je de mogelijkheid om de onderliggende waarde tegen de afgesproken (hogere) prijs te verkopen, hoewel je de onderliggende waarde voor de dan geldende (lagere) prijs kan aankopen.

 

 

Volatiliteit (beweeglijkheid)

Je koopt een call optie als je een stijging van de onderliggende waarde verwacht en een put optie wanneer je vermoedt dat de koers gaat dalen. Beweeglijkheid, oftewel volatiliteit, is een belangrijke factor bij opties.

Een risicofactor voor de koper van opties is dat de onderliggende waarde van bijvoorbeeld een aandeel minder hard gaat bewegen. Echter, hoe meer beweeglijk een aandeel is, hoe duurder de optie.

Onderliggende waarde

Het beleggingsproduct waarop de koers van een derivaat is gebaseerd is de onderliggende waarde. Hierbij kan je denken aan de onderliggende waarde van een aandeel, index of grondstof. Voorbeelden van derivaten met een onderliggende waarde zijn opties, futures en hefboomproducten.

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs is de koers waarvoor de houder van een optie de onderliggende waarde kan kopen of verkopen. Als de optieperiode afloopt bepaalt de optiehouder of hij het recht uitoefent om te kopen of te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Expiratiedatum

De expiratiedatum is een begrip dat aangeeft wanneer een financieel product zoals een optie afloopt. De expiratiedatum is standaard elke derde vrijdag van de afloopmaand. Echter, kent de Nederlandse optiebeurs ook verschillende expiratiedata, zoals bij dag- en weekopties.

Betrokken partijen bij een optie transactie

Elke optietransactie kent twee partijen die betrokken zijn: een koper en een schrijver. Wie een optie koopt, verkrijgt een recht. Daar staat iemand tegenover die een verplichting aangaat, oftewel de schrijver van de optie.

  Call Put
Kopen Recht om te kopen Recht om te verkopen
Schrijven Verplichting om te verkopen Verplichting om te kopen
technische en fundamentele analyse
Technische of fundamentele analyse: wat werkt beter?

Risico’s van handelen in opties

Inleg verlies: wanneer je opties koopt, dan kun je je inleg verliezen. Bij opties verkopen (opties schrijven) geldt dat jouw verlies groter kan zijn dan de optiepremie die je hebt ontvangen.

Risico bij call-opties: je verwacht dat de koers van de onderliggende waarde op zijn minst gelijk zou blijven of zou dalen. Stijgt echter de koers, dan is de kans aanwezig dat je de onderliggende waarde moet leveren tegen de uitoefenprijs. Heb je deze niet, dan dien je de onderliggende waarde te kopen tegen een hogere beurskoers. Je verlies is dan het verschil tussen de ‘hogere’ koers en de lagere uitoefenprijs min de premie die je ontvangt.

Risico bij put-opties: je verwacht dat de koers van de onderliggende waarde op zijn minst gelijk zou blijven of zou stijgen. Daalt echter de koers, dan is de kans aanwezig dat je de onderliggende waarde moet kopen tegen de uitoefenprijs wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de beurskoers.

 

 

Redenen om te handelen in opties

Er zijn drie belangrijke redenen waarom je zou kunnen handelen in opties

 1. Hefboomeffect
  Door middel van de hefboomwerking is met een afgeleid product zoals een optie een procentueel veel hogere winst te behalen dan met de onderliggende waarde zelf. Opties kun je gebruiken om in te spelen op koersbewegingen. Met een relatief klein bedrag creëer je een hefboom waar je hoge rendementen mee kan behalen. Het risico is daarentegen dat je jouw hele investering (of meer) kunt verliezen.

 2. Extra rendement
  Door call opties te schrijven kan je extra rendement behalen op jouw aandelen. Hierover ontvang je een premie. Wanneer de koers van de aandelen stijgt tot boven de uitoefenprijs, dan kun je wel worden verplicht om de aandelen te leveren.

 3. Bescherming tegen een koersdaling
  Aandelen kun je beschermen tegen een koersdaling door het kopen van een put optie. Een put optie geeft je het recht om de onderliggende waarde tijdens een bepaalde tijd voor een vooraf bepaalde koers te verkopen. Als de koers daalt, dan heb je het recht om toch nog te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Beleggen in opties interessant voor jou?

Er zijn veel verschillende beleggingsstrategieën mogelijk met opties. Over optiestrategieën zijn boeken volgeschreven. Ook zijn er optieseries afgeleid van diverse soorten beleggingen, zoals aandelen en indices. Beleggen in opties is interessant voor jou als je:

 • Beschikt over voldoende kennis van de werking van het product.
 • Een heldere verwachting hebt van de ontwikkeling van een bepaalde onderliggende waarde.
 • Tijd en energie wilt investeren om je in bedrijven en markten te verdiepen en je geïnteresseerd bent in het volgen van de beurzen.
short of long gaan
Short of long gaan op de beurs: wat houden deze beleggingsmethodes in?

Met opties kun je in potentie veel rendement uit koersstijgingen- of dalingen halen. Maar er zitten ook risico’s aan het handelen in opties, zoals je zojuist hebt gelezen. Interessant is het hefboomeffect waardoor koersen hard omhoog of omlaag gaan, zodat je in een relatief korte periode flinke rendementen kunt behalen. 

Starten met beleggen in opties

Wil je beginnen met beleggen in opties of nog meer lezen over call en put opties? Bekijk dan eens de volgende pagina: 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *