Sparen of beleggen, wat is voor jou de beste keuze?

sparen of beleggenHet spreekt voor zich dat je er in de praktijk niet voor zal willen kiezen om honderd procent van je inkomsten zomaar terug uit te geven. Je dient er dan ook altijd voor te zorgen dat je nog een bepaalde financiële reserve achter de hand houdt.

Dit niet alleen voor het betalen van mogelijks onverwachte kosten, maar ook om bijvoorbeeld te sparen voor je oude dag. Voor heel wat mensen geldt dat het voor hen niet helemaal duidelijk is wat ze nu precies aan moeten vangen met het kapitaal dat ze overhouden wanneer de vaste kosten zijn betaald.

Moeten deze bedragen nu worden gespaard op een spaarrekening of kan men er mogelijks beter mee gaan beleggen? Wij hebben het voor jou uitgezocht. Wat nu precies voor jou de meest interessante keuze is laten we je dan ook graag ontdekken hier op deze pagina.

Door te sparen en besparen, krijg je meer grip op je financiële situatie. Zo hou je uiteindelijk meer over om je vermogen te laten groeien.

Een simpele manier om te besparen, is door geld terug te krijgen over uitgaves die je toch al doet. Bijvoorbeeld uitgaves in de supermarkt maar ook online aankopen. Dit kan sinds kort met een nieuwe app, lees er alles over in de Woolsocks review.

Wat is het verschil tussen geld sparen en geld beleggen?

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Geld sparen en geld beleggen zijn uiteindelijk twee volledig andere dingen. Heel wat mensen denken dat beide opties met elkaar vergeleken kunnen worden, maar eigenlijk is dat niet het geval. Bij geld sparen denken we uiteraard vooral aan het op een spaarrekening plaatsen van de gelden die je wil sparen. Op zich is dat natuurlijk niet oninteressant, maar de reden waarom je dit doet is vooral om een financiële buffer aan te leggen.

Dit kan een buffer zijn voor wanneer er bijvoorbeeld een duur toestel stuk gaat of voor wanneer je plots zonder inkomsten komt te zitten. Sparen doe je dus op moment van schrijven als gevolg van de historisch lage spaarrente niet voor het rendement. Dat is meteen het belangrijkste verschil met beleggen.

 

Geld beleggen doe je in principe niet om gewoon een financiële buffer aan te leggen. In plaats daarvan maak je deze keuze omdat je een bepaald rendement op je vermogen wil zien te realiseren. Dat is niet in het minst een vereiste omdat je vermogen anders ten prooi zal vallen aan de zogenaamde inflatie. Veel mensen willen het helaas nog steeds niet begrijpen, maar het aan het werk zetten van je kapitaal (of in ieder geval een gedeelte daarvan) is van cruciaal belang om te voorkomen dat je over de lange(re) termijn zal moeten inboeten op vlak van koopkracht. Dit gezegd hebbende is het uiteraard wel zo dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Ook dat is een niet onbelangrijk verschil ten opzichte van de spaarrekening.

Met welke risico’s dien je in beide gevallen rekening te houden?

In principe is het zo dat er geen risico’s zijn verbonden aan het sparen van geld op een spaarrekening. Dat klinkt mogelijks een beetje vreemd. Tijdens de bankencrisis zijn er immers toch heel wat mensen een significant deel van hun vermogen kwijtgeraakt? Dat klopt, maar in het merendeel van de gevallen was dat het gevolg van bepaalde niet goed doordachte keuzes. Het is zo dat er voor de gelden die op een zicht- of spaarrekening staan zoiets bestaat als het depositogarantiestelsel. Niet alleen Nederland en België hebben een dergelijke garantie, dat geldt ook voor een significant aantal andere landen. Deze garantie zorgt voor een dekking tot maximaal 100.000 per bank en per persoon. Alleen het bedrag dat boven deze limiet uitkomt zou je dus in principe bij het failliet van je bank kunnen verliezen.

 

Een garantie zoals hierboven aangegeven is natuurlijk geweldig interessant. Helaas is het zo dat een dergelijke garantie uitsluitend bestaat voor zicht- en spaartegoeden bij banken. Met andere woorden, wanneer je gaat beleggen kan je geen aanspraak maken op een dergelijke garantie. Wel bestaat er zoiets als het Beleggerscompensatiestelsel. Deze dekt bedragen in tot 20.000 euro welke bij een broker staan geparkeerd. Voor alle duidelijkheid, een mogelijks koersverlies bij de assets waarin je investeert wordt op deze manier uiteraard niet gecompenseerd. Alleen wanneer je broker of andere beleggingspartij haar verplichtingen niet (meer) na kan komen kan er aanspraak worden gemaakt op deze garantieregeling.

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, in tegendeel

In de praktijk kan er niet zelden worden vastgesteld dat mensen vermoeden dat het vooral een kwestie is van kiezen tussen enerzijds sparen en anderzijds beleggen. Dat is helemaal niet juist. Het één hoeft het ander dan ook allerminst uit te sluiten, in tegendeel. Eigenlijk is het in de praktijk net sterk aangeraden om een combinatie van beiden te doen. Zo kan je de beide opties precies voor die reden benutten waarom ze in het leven zijn geroepen, aldus:

 

  1. Geld sparen op een spaarrekening voor het aanleggen van een financiële reserve;
  2. Geld beleggen voor het realiseren van een meerwaarde op je vermogen;

 

Door maandelijks een bepaald bedrag op je spaarrekening te zetten en tegelijkertijd ook een bepaald bedrag te investeren profiteer je in principe stelselmatig van het beste van twee werelden. Als je bijvoorbeeld gebruikt maakt om via Betaling.nl een betaling in termijnen te voldoen dan hou je ook meer geld over om te investeren in andere dingen.

De kans dat je op deze manier ooit voor vervelende financiële verrassingen zal komen te staan is bovendien ook nog eens zeer klein. Dit betekent dat je dus een uiterst belangrijke meerwaarde kan creëren voor jouw (financiële) toekomst.

Hoeveel moet je dan precies sparen en hoeveel moet je beleggen?

Het aanleggen van een bepaalde financiële buffer en tegelijkertijd een bepaald gedeelte van je vermogen beleggen is dus het meest aanbevolen. De logische vervolgvraag die veel mensen zich dan echter stellen is hoeveel men nu precies moet sparen en hoeveel men moet beleggen. Dat is echter een vraag waar we niet zomaar een concreet antwoord op kunnen geven. Dit uiteraard niet in het minst omdat de financiële situatie van iedereen anders is. Niet alleen de inkomsten kunnen in de praktijk aanzienlijk verschillen, ook kan er sprake zijn van een significant verschil in kosten die moeten worden betaald. Even duidelijk voor jezelf bepalen hoeveel er stelselmatig aan het einde van de maand overblijft is dan ook alvast van belang.

 

Naast bovenstaande dien je in de praktijk ook altijd rekening te houden met het risicoprofiel dat van toepassing is. Ook deze zal namelijk een niet onaanzienlijke invloed uitoefenen op het bedrag dat je kan sparen en beleggen en vooral de onderlinge verhouding tussen beiden. Hoe offensiever je risicoprofiel is, des te meer je zal willen investeren. Beschik je over een zeer defensief risicoprofiel? In dat geval zal je doorgaans een aanzienlijk grotere financiële buffer willen aanhouden op je spaarrekening. Ook dit moet je uiteraard vooral voor jezelf bepalen.

Conclusie; gecombineerd sparen en beleggen is de boodschap!

De belangrijkste conclusie die je moet trekken na het lezen van de informatie op deze pagina is dat sparen en beleggen twee zaken zijn die eigenlijk probleemloos samengaan. Bovendien is het zo dat je er niet zoals zoveel andere mensen zomaar vanuit moet gaan dat beide zaken hetzelfde doel dienen. Dat is immers niet het geval, in tegendeel. Zolang de spaarrente het inflatiepercentage niet weet te overstijgen biedt beleggen zowat de enige mogelijkheid om je koopkracht te beschermen met zicht op de toekomst. Dit gezegd hebbende is het ook altijd van cruciaal belang om een bepaalde financiële buffer achter de hand te hebben. Ook het aanhouden van een bepaald bedrag op een spaarrekening is dan ook geen overbodige luxe.