Een populaire belegging naast aandelen is hoogstwaarschijnlijk de obligatie. Wil je weten wat een obligatie is, welke soorten er zijn en hoe je er rendement mee opbouwt? Lees dan snel verder.

Wat is een obligatie? 

Een obligatie kan je zien als een soort lening aan een bedrijf of overheidsinstantie. Het doel is om financiële middelen aan te trekken.Een obligatie heeft een van tevoren vaste looptijd die doorgaans tussen de 5 en 30 jaar ligt.

Obligaties keren vaak jaarlijks een vast bedrag aan rente uit. Deze noemen we ook wel coupon. Aan het eind van de looptijd wordt de obligatie weer afgelost en krijg je je inleg weer. Is dit risicovrij? Nee! Een obligatie blijft een middel om te beleggen en hier zijn altijd risico’s aan verbonden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld problemen krijgen of failliet gaan.

https://www.youtube.com/watch?v=ncKKMPIvN6E

Waarom beleggen in obligaties?

De belangrijkste reden is dat obligaties een hoger rendement geven dan spaarrekeningen en deposito’s, omdat je als belegger je geld langer kwijt bent en dus meer risico loopt.

Veel obligaties zijn beursgenoteerd. Koersen worden vaak uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde. Dit is het bedrag dat bij aflossing weer wordt terugbetaald (hierover later mee). Een twee procent in koers gedaalde obligatie zal dus bijvoorbeeld op 98% staan.

Voor zijn obligaties geschikt? Met name voor beleggers die iets meer zekerheid willen en tevreden zijn met een vooraf bepaald rente percentage. Vooral interessant voor mensen die meer rendement willen opbouwen met hun spaargeld, maar voor wie de aandelenmarkt niks is.

Let dus wel op: obligaties bieden ook geen 100% zekerheid. Het bedrijf of overheidsinstantie kan financieel in de problemen komen of zelfs failliet gaan. In dat geval is je investering minder waard, of zie je zelfs de gehele investering verdampen.

Nominale waarde van een obligatie

Wat is de nominale waarde van een obligatie? Dit is het bedrag dat de overheid of het bedrijf met de lening wil ophalen. Dit bedrag wordt verdeeld, wat bekend staat als coupures. Deze kun je kopen op de beurs, meestal in eenheden van €1.000. Wanneer je een coupure hebt gekocht, dan ontvang je daar coupon rente over.

Dit is dikwijls een vaste rente, maar kan ook variabel zijn. De rente wordt altijd uitgekeerd op de coupon datum. De beurskoers van een obligatie wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde.

Wanneer de koers precies gelijk is aan de nominale waarde dan is deze 100%. Ook wel ‘a pari‘ genoemd. Een obligatie onder de beurskoers (<100%) noemen we onder pari en logischerwijs boven pari als deze >100% noteert.

Soorten obligaties

Er zijn verschillende obligaties, met afwijkende rendement-risico verhoudingen. Dit komt door twee factoren:

  1. Het ene bedrijf of overheidsinstelling is beter in staat om de rente en de aflossingstermijnen van de schulden te betalen dan de ander.
  2. bij faillissement van het bedrijf of de instelling heeft de ene obligatie voorrang in de rangorde dan de andere bij het uitkeren.

Naast algemene obligaties zijn er bijvoorbeeld eeuwigdurend-, converteerbare-, en gegarandeerde obligaties.

Handelen via de beurs

Als obligaties beursgenoteerd zijn, is het mogelijk om op ieder gewenst moment en zonder opzegtermijn of boete bedrag, geld ‘op te nemen’ door het verkopen van obligaties. Eveneens kan op ieder gewenst moment geld worden vastgezet door aankoop van een al eerder uitgebrachte obligatie. Ook kunnen beleggers zich geregeld inschrijven op nieuw uit te geven obligatieleningen en dat bespaart ze de aankoopprovisie.

Let op: veranderingen in de rentestand kunnen er toe leiden dat obligaties tijdens hun looptijd in koers stijgen of dalen.

Effectief rendement opbouwen

Obligaties die al een paar jaar geleden zijn uitgegeven, kunnen overigens niet meer op 100% van de nominale waarde worden gekocht. Naast de hoogte van de rentecoupon dien je als belegger vooral te kijken naar hoe je zo effectief mogelijk rendement kunt opbouwen.

De norm is ruwweg een optelsom van het couponrendement en de te behalen koerswinst (of verlies) voor de rest van de looptijd van de obligatie. Bij de berekening van het effectieve rendement wordt wel de aanname gemaakt dat uitbetaalde coupons worden herbelegd.

Lees ook: verantwoord beleggen – tips die je kunnen helpen om veilig(er) te beleggen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *